Smart byggstrøm

For å lykkes med en elektrifisering av bygge- eller anleggsplasser kreves planlegging. Når mer og mer av arbeidet utføres av utstyr og maskiner som er avhengig av strøm, er det vesentlig å ha god kontroll på energiforbruk og forbruksmønster.

Våre smarte strømstavler gjør det mulig å overvåke og styre strømflyten på bygg- og anleggsplassen for å sikre god fremdrift i prosjektet. Innsamling av data for utstyr gir også bedre grunnlag for planlegging og dimensjonering for fremtidige prosjekter.


Vi kan også koble på enkelte målepunkter på relevante kurser i byggstrømssystemet for å måle spesifikt forbruk. Dette kan eksempelvis være tårnkran, betong leveranser, tørk eller lignende. I tillegg kan vi og koble til energimålere i HAN port på eksisterende tavler. Ta kontakt med våre rådgivere for å bli bedre kjent med mulighetene.

Spenning
400 VAC
Inntak
630 A
Avganger
2x 400 A Powerlock
2x 125 A CEE 4125-6
*Førstegenerasjon.
Byggestrømtavlen kan skaleres i inntak og uttak etter prosjektets energibehov.
Smart byggestrømstavle på anleggsplass
Maks ladeeffekt
Batteristørrelse
Vekt
Tilkobling nett
Output