Rådgiving

Som et av Norges fremste fagmiljøer innen energiforsyning til utslippsfrie bygg- og anleggsprosjekter, forstår vi de unike utfordringene og mulighetene som elektrifisering av byggeplasser innebærer.

Vårt team av erfarne energirådgivere er dedikert til å bistå dere gjennom hele prosjektprosessen – fra de første skissene i forprosjektet til den endelige rapporteringen og evalueringen ved prosjektets avslutning. Med tidlig involvering og god planlegging kan man identifisere kostnadseffektive løsninger for prosjektet.

Vårt fokus ligger i løsninger som oppfyller kravene til ditt bygge- eller anleggsprosjekt. At disse løsningene er trygge, kostnadseffektive, og at de kan opprettholde sin effektivitet og bærekraft gjennom hele prosjektets levetid.

Våre rådgivere jobber tett sammen med deg for å identifisere de mest effektive løsningene, sikre at alle regulatoriske krav blir møtt, og at prosjektet oppnår sine økonomisk og tidsmessige mål. Vi sørger for at du få tilgang til omfattende ekspertise og støtte gjennom hele prosjektet.

Vårt engasjement for innovasjon og bærekraft gjør oss til en pålitelig partner for å realisere utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Dette gjør vi gjennom å skape en sømløs integrering av grønne løsninger, slik at ditt prosjekt kan fortsette uten avbrudd eller forsinkelser, samtidig som det oppnår sine miljømål.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale om hva vi kan bistå med i ditt prosjekt.

To rådgivere sitter i lounge område med laptpo