Filmbransjen har stort fokus på bærekraft og ønsker å gjøre grep for å redusere utslipp. Dette var bakgrunnen for at vi ble kontaktet for å levere batteri til filminnspilling i Bergensområdet. Med ulike lokasjoner hver dag, ofte langt fra strømnett, og behov for energi har vanligvis dieselaggregat vært benyttet. Batteri gjør samme jobben - enda bedre! Batterisystemet ble blant annet brukt til å forsyne lys, lift og røykmaskiner på filmsettet. I tillegg til å redusere utslipp unngikk også Trollbound støy på filmsettet ved å bruke batteri fremfor dieselaggregat.

Prosjektstart
27.10.2021
Kunde
Trollbound Entertainment
Bespart kg CO2-e
Energi kWh
107,1
Elektriske maskiner
Northvolt batterisystem 240 kWh/275 kW
Ladeøkter

Dave Spilde

Produsent, Trollbound Entertainment

"Alternativet til batteri ville vært dieselaggregat, men da får vi mye støy. Det er heller ikke miljøvennlig, og bransjen vår er opptatt av å få et skifte til en grønnere tilnærming til filmproduksjon."