Prosjektet har bestått i graving av dype grøfter og legging av store betongrør til overvannshåndtering for å bedre miljøet i bekken i nedstrøms anlegget. Å utføre arbeid i en Travpark har stilt stort krav til samarbeid og hensyn til hester og aktiviteter i parken.​

Til prosjektet har vi levert Northvolt-batterisystem og lynlader 200 kW for lading av CAT320 Z-line og Volvo EC230.​

Prosjektstart
18.04.2023
Kunde
Sartor Drange
Bespart kg CO2-e
Energi kWh
13 566 kWh
Elektriske maskiner
2
Ladeøkter
202 hurtigladinger