I forbindelse med rehabilitering av Dam Svartavatn for å imøtekomme nye krav til damsikkerhet og avledning av flom, der Mesta er valgt som entreprenør, har Mobil Energi levert 200 kW lynlader. Lynladeren har sørget for lunsjlading av CAT320 Z-line. I tillegg andre elektriske kjøretøy som har vært innom prosjektet benyttet seg av den samme lynladeren.

Et krevende prosjekt å gjennomføre utslippsfritt ettersom prosjektet foregår 800 moh. God planlegging og tett dialog med kunde har vært viktig for å tilgjengeliggjøre ladestasjon på anlegget.

Prosjektstart
20.06.2023
Kunde
MestaAS
Bespart kg CO2-e
Energi kWh
Elektriske maskiner
CAt 320 Z-line i kombinasjon med lynlader 200 kW
Ladeøkter