I Trondheim Kommune leverte Mobil Energi en lynlader til utbygging av Produksjonskjøkkenet i kommunen. Her har Veidekke vært entreprenør og det har vært i bruk en elektrisk CAT 310 gravemaskin til utbyggingen.​

Produksjonskjøkkenet leverer mat både til kommunale og private institusjoner, bydelskaféer, hjemmeboende brukere, skoler, SFO og barnehager i kommunen. I dette prosjektet har formålet vært å lage et nytt tilbygg og renovering av uteområdet.

Prosjektstart
30.08.2023
Kunde
Trondheim Kommune
Bespart kg CO2-e
2061 kg
Energi kWh
3098 kwh
Elektriske maskiner
1
Ladeøkter
27 hurtigladinger og 18 nattladinger