Til Bergens Kommunes første pilotprosjekt for utslippsfri byggeplass, riving av den gamle og bygging av ny Garnes ungdomsskole, har vi levert batterisystem og tre lynladere. Garnes ungdomsskole blir bygget rundt 80-90% utslippsfritt, og prosjektet har på det meste hatt fire elektriske maskiner arbeidende samtidig.

Batterisystemet vårt har fungert som nettstøtte for én av lynladerne for å tilgjengeliggjøre nok effekt. Lynlader to og tre var direktekoblet til strømnettet.

Mobil og enkel infrastruktur har vært et suksesskriterium på prosjektet. God dialog og planlegging sammen med Skanska gjorde at flytting av ladeinfrastruktur underveis i prosjektet ikke medførte nedetid på ladere eller batterisystem.

Prosjektstart
01.12.2023
Kunde
Skanska AS og Bergen Kommune
Bespart kg CO2-e
Energi kWh
86.847
Elektriske maskiner
CAT 320 Z-line, CAT 310-Z-line, Volvo EC230 og Doosan DX300LC
Ladeøkter
1306