For å sørge for rent vann til bergenserne jobber nå Fyllingen Maskin med å fornye vann- og avløpsnettet i Øvregaten i Bergen. I fornyingsarbeidet er det benyttet ulike metoder hvor de blant annet bruker gravefrie løsninger (NoDig) og utslippsfrie maskiner. Da passer det svært godt med vår All-In-One løsning på henger hvor de både får lynlader og batteri i en og samme løsning. Denne kan de flytte med seg når de jobber seg bortover gaten.

Fornyingsarbeidet er forventet ferdigstilt i løpet av september 2024.

Prosjektstart
Kunde
Fyllingen Maskin
Bespart kg CO2-e
Energi kWh
Elektriske maskiner
Hitachi Zeron ZE85
Ladeøkter