Mobil Energi på luften

20.10.2023
12.10.2023
Vår egen Marit Meland med foredrag og innlegg på Bærekraftig frokost

I slutten av september hold vår egen Marit Meland innlegg om utslippsfrie byggeplasser på "Bærekraftig frokost", sammen med Ingunn Gjermundnes fra GC Rieber Eiendom AS og Jann Even Longva fra Skanska. I kjølvannet av dette arrangementet ble det spilt inn en podcast med de overnevnte samt Gunnar Hernborg, også fra GC Rieber. "Bærekraftig frokost" arrangeres i samarbeid med Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, University of Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Bergen Arkitektskole og Statsforvalteren i Vestland.

I podcasten blir det tatt opp erfaringer fra de ulike aktørene med utslippsfrie bygg og anlegg. Jann Even fra Skanska forteller om deres erfaringer fra Bergen kommune sitt pilotprosjekt på Garnes Ungdomsskule.Ingunn og Gunnar fra GC Rieber forteller om sertifiseringer og vurderinger de gjorde i forbindelse med prosjektet Khronen. Marit snakker om våre erfaringer med infrastruktur til utslippsfrie prosjekter, hvilke utfordringer man kan støte på, og hvordan man bør planlegge for å få en effektiv prosjektgjennomføring. Slike fora hvor man samler aktører fra byggherre-, entreprenør- og leverandørsiden er meget nyttig, og en av suksessfaktorene for å lykkes med gode prosjekter!

Podcasten er en del av serien "Bærekraftig bygg og by" av Anne Sofie Handal Bjelland og finnes der du finner dine podcaster. Er du interessert i å vite mer om hvordan du kan lykkes med utslippsfrie prosjekter? Da kan du ta kontakt med oss for en hyggelig prat.