Mobil Energi familien vokser!

15.3.2024
14.3.2024
Eviny Mobil Energi spisser laget med batterikompetanse - bli kjent med Juni!

Denne måneden skrev TU om hvordan Sintef har kartlagt utviklingen innen utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, der de trekker frem tre viktige fakturer som driver denne transformasjonen. Blant disse er teknologiske utviklinger, der manglende energiinfrastruktur blir nevnt som en av begrensningene for å etablere utslippsfrie byggeplasser.

 

Som Teknisk Ansvarlig Utstyr i Mobil Energi skal Juni bidra til at vi gjør de rette valgene for å møte morgendagens utfordringer. Dette innebærer blant annet å ha ansvar for utvikling forbedring og overvåkning av utstyrsportefølje samt å bidra i anbudsprosesser og definere vår produktstrategi fremover.

 

Juni har erfaring fra prosjektarbeid i produksjonsbedrifter og har jobbet i batteribransjen de siste 3 årene. Hun har en master med hovedfokus på Li-ion batterier og vil bruke sin kompetanse for å styrke vårt team og sørge for at produktene våre møter kundens behov.

 

Da vi spurte Juni hva som gjorde at hun ønsket å søke på stillingen hos oss var det to faktorer som spilte en stor rolle. Den ene var at hun fikk mulighet til å lære om et nytt område. Den andre var at hun i stillingen som Teknisk ansvarlig utstyr kunne ta i bruk kompetansen hun har fra før fra batteriverden. Hun fikk også gjennom intervjuprosessen et veldig positivt inntrykk av teamet, blant annet fordi det ble lagt stor vekt på kunnskapsdeling og godt arbeidsmiljø.

 

Utenom jobb er Juni lidenskapelig opptatt av mat, og bruker mye tid på å planlegge tenke på, og lage mat. Hun tok det derfor som et godt tegn da hun ble invitert til å møte nye kollegaer for første gang på sin favorittrestaurant KOGI. Mobil Energi ønsker Juni hjertelig velkommen og gleder seg til fortsettelsen!