Første prosjekt med Trondheim kommune

30.6.2023
4.7.2023
Eviny leverer ladeløsning til utslippsfri byggeplass i Trondheim

Syv storbykommuner har undertegnet Storbyerklæringen om at alle egne prosjekter skal gjennomføres utslippsfritt fra 2025, og alle prosjekter innenfor kommunen fra 2030. Det er stor forskjell på hvor langt de ulike kommunene er kommet i denne omstillingen, men felles for de fleste er at de er begynt å stille krav i enkelte prosjekter og legger inn tildelingskriterier på flere prosjekter. Hvor mye dette kriteriet teller varierer, og det legger ansvaret for tilrettelegging av infrastruktur på entreprenør. Her har Trondheim kommune valgt å ta en annen tilnærming.

I slutten av 2022 lyste Trondheim kommune ut en dynamisk innkjøpsordning (DPS) for å prekvalifisere leverandører av infrastruktur til utslippsfrie prosjekter, og i løpet av våren 2023 begynte de å lyse ut minikonkurranser mot DPS'en. Prosjektet på Risvollan barnehage er den første jobben som starter opp gjennom denne ordningen. Vi i Eviny Mobil Energi er veldig glad for å kunne levere ladeløsning for dette banebrytende prosjektet.

Risvollan barnehage

Prosjektet Risvollan barnehage utføres av Stjern Entreprenør AS. Det bygges ny barnehage, og det er utomhusarbeideidene som er omfattet av DPS for infrastruktur til utslippsfri byggeplass.

Da utstyret ble satt ut i juni var riving fullført, og bygging av ny barnehage kommet godt i gang. Gravearbeidet utføres av Brende AS, og arbeidet er estimert å ta 6 måneder. Leveransen fra Eviny på prosjektet inkluderer trafo 230V/400V, batteri for effektforsterkning, hurtiglader og en liten underfordeling for lading av mindre maskiner. Leveransen gjøres i samarbeid med vår Partner Ramirent, som leverer trafo, underfordeling og elektrikerarbeid.

Er du nysgjerrig på forskjellige ladeløsninger eller hvordan man kommer i gang med utslippsfrie løsninger? Ta gjerne kontakt med oss for å vite mer.