Behandlingssenter bygges utslippsfritt

5.2.2024
5.2.2024
Nytt behandlingssenter bygges med store miljøambisjoner

I Åsane blir nå det gamle Midtbygda sykehjem revet til fordel for et nytt bygg i massivtre. Det nye sykehjemmet blir på cirka 14.000 kvadratmeter og vil inneholde 100 korttidsplasser, dagaktivitetssenter, rehabiliterings- og treningsfasiliteter, kafe og et underjordisk parkeringsanlegg.

Prosjektet har høye klima- og miljømål under byggingen og for det ferdige bygget. Bygget skal miljøsertifiseres i henhold til Breeam Nor med en målsetning om nivå Excellent. Byggeplassen er utslippsfri, og Skanska som er entreprenør har som mål om 85 prosent reduksjon av utslipp gjennom bruk av elektriske anleggsmaskiner. I dag kjøres det fire elektriske gravemaskiner fra henholdsvis CAT og Develon. Ladeinfrastrukturen leveres fra Eviny Mobil Energi og består at en 420kW lynlader i kombinasjon med 200kW lynlader. 420kw lynlader er nylig lansert og er et viktig del av ladeporteføljen når maskiner og lastebiler krever mer effekt.

Les mer om våre lynladere eller ta kontakt om du ønsker å vite mer.