Effektkalkulator

Tilgang på nok strøm og nødvendig ladeinfrastruktur blir pekt på som en av de største barrierene for overgangen til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Med elektrifisering av maskinparken kommer et økt midlertidig energi- og effektbehov, som i de fleste tilfeller er vesentlig høyere enn det bygget har behov for i driftsfasen.

skjermbilde fra resultatside for effektkalkulator

Som et av Norges ledende fagmiljø for utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. har vi utviklet et planleggingverktøy som hjelper deg å beregne energi- og effektbehovet på din byggeplass. Du kan selv spesifisere anleggsmaskiner og utstyr i prosjektet ditt i de ulike fasene. Utfra det vil du få en samlet oversikt over energi- og effektbehov for ditt prosjekt.

Med tidlig involvering og god planlegging kan man identifisere kostnadseffektive løsninger for prosjektet. Effektberegningene kan blant annet påpeke behov for justeringer på gjennomføring, og er underlag for å finne skreddersydde løsninger for prosjektet. Slik hjelper vi prosjektet vi å unngå unødvendige utbygginger av strømnettet, som både kan være kostbart og ta lang tid.

skjermbilde av grafer som viser dagsprofiler, fra resultatside for effektkalkulator

Vårt planleggingsverktøy er gratis - prøv uten forpliktelser!