Batterier

Batterier passer godt i tilfeller hvor det er nok tilgjengelig energi i løpet av dagen, men det er behov for å støtte utstyr som har varierende forbruk og er spesielt effektkrevende, som lynlading, kraner og heiser.

Ved å redusere effekttopper med batterier reduseres effektbehovet fra strømnettet. Dette kan gi redusert tilknytningskostnad og lavere nettleie.

Batterier kan også nyttes som erstatning for dieselaggregat i områder der det ikke er tilgjengelig strøm. I disse tilfellene er det også viktig å vurdere energibehovet i hele prosjektperioden.

  Merk - batterier kategoriseres som farlig gods ved transport på offentlig vei (ADR- UN3536 Litiumbatterier installert i lasteenheter, 9, E)

  Batterier til ulikt behov

  Batteristørrelse
  375 kWh
  Vekt
  8 000 kg
  Tilkobling nett
  630 A, 400 VAC TN
  Effekt ut
  Fra batteri: 500 kW
  Med støtte fra nett: inntil 692 kW
  Enhetsstørrelse [mm]
  2440 x 2590 x 2990 (L x B x H)
  Farlig gods / ADR
  UN3536 Lithiumbatterier installert i lasteenheter, 9, (E)
  Stort batteri fra Eviny på utslippsfri anleggsplass
  Batteristørrelse
  1 -5 batteripakker
  281 - 1 405 kWh
  Vekt
  Hub: 2 300 kg
  Pack: 3 050 kg
  Tilkobling nett
  125 A, 400 VAC TN
  Effekt ut
  Fra batteri: 225 kW
  Med støtte fra nett: inntil 275 kW
  Enhetsstørrelse [mm]
  1 981 x 1 600 x 1 170 (L x B x H)
  Farlig gods / ADR
  UN3536 Lithiumbatterier installert i lasteenheter, 9, (E)
  Batterisystem med hub og batteripakke plassert på byggeplass